Nepali Movie - TARZAN Full Movie

Nepali Movie - TARZAN Full Movie
Nepali Movie Tarzan
Movie : Tarzan
Directed by : Yadab Silwal
Produced by : Nischal Shrestha
Writer : Nischal Shrestha
Editing : Dawa Shrepa
Music: Bikash Chaudary
Lryics: Nischal Shrestha
Vocal: Rupak Dhotel, Puspa Paudel
Starring : Shyam Katuwal, Shailesh Pahari, Lucky Shrestha,Dil Krishna Shrestha,Prajwal Giri
Bibash Dutaraj, Mala Thakuri, Shyam Shrestha, Urmila Shrestha, Saku Thapa Magar, Raj Shrestha, Shasi Tamang, Subash Tamang, Madan DahalKishor Puri, Rista Rajbhandari
| Distributed By JOJO Themes