Nepali Movie - Sasu Nanda Bhauju

New Nepali Movie - "Sasu Nanda Bhauju" Full Movie || New Nepali Movie 2017 Full Movie || Garima Panta

Jaymadi Films Production
Producer : Satya Narayan Bayal 
Movie : Sasu Nanda Bhauju
Cast : Garima Panta, Kalyan Ghimire, Ramesh Agrawal, Laxmi Giri, Bijay Kher, Sunil Saranga, Gita Ghimire, Ajit Kumar, Asha Poudel, Anita Saraf, 
Music Director : Manohar Sonam, Dhurbjit Gogain 
Background Music : Dinesh Sonam
Singer : Rajesh Payal Rai, Jagadish Samal, Laxman Sesh, Dinesh Gautam, Pratima Sonam, Rewati Rai, Tika Prasai
Lyrics : Sanju Amatya
Editor : Parash Kharel, Badri Lamechane
Dance Director : Bhuwan Shrestha
Fight Director : Shankhar Maharjan, Bikash Shrestha
Cinematography : Ram Shankhar Pradhan

No comments:

| Distributed By JOJO Themes