Nepali Movie - BRINDAWAN Full Movie


Nepali Movie - BRINDAWAN Full Movie

Tilte: Nepali Movie
Movie: Brindawan
Artists: Silpa Pokharel, Kishor Khatiwada, Monkey.

Direction: Raj Bahadur Sane
Music: Deepak Sharma/Bikash Chaudhari
Producer: Rudra Khanal
Co-Producer: Kamal Gc
Dance: Ram Ji Lamichhane
Cinematographer: Dibya Raj Subedi
Production Manager: Bishwo Sagar Pariyar
Chief Assistance Director: Aayush Bc/Raj Gautam/Bimal Sirjali
Edit: TaraThapa"Kimbhe"
Colour Correction : Ananta Ghimire
VFX: Dasarath Ghimire
Banner: Rudrakshya Flims Pvt. Ltd

No comments:

| Distributed By JOJO Themes