Nepali Movie – Mato Bolcha

Nepali Movie – Mato Bolcha
Starring – Rajesh Hamal, Bipana Thapa, Dinesh Sharma, Melina Manandhar, Sushil Pokhrel, Rajaram Poudel, Palpasa Dangol, Sunil Thapa, Nir Shah, Sushila Rayamajhi etc.
Director – Resh Raj Acharya

No comments:

| Distributed By JOJO Themes