Nepali Movie – Chokho Maya

Nepali film – Chokho Maya (चोखो माया)
Starring – Saroj Khanal, Kristi Mainali, Bijaya Lama, Rabi Shah, Hari Prasad Rimal, Rajpal Thapa, Samrat Sapkota, Laxmi Giri, Rudra Raj Pandey, Sakuntala Sharma, Ujjwal Bhandari etc.
Director – Raj Bikram Shah

No comments:

| Distributed By JOJO Themes