Nepali Movie – Bacha Bandhan

Nepali Movie – Bacha Bandhan
Starring –  Dhiren Shakya, Shrisha Karki, Basundhara Bhusal, Rajaram Poudel, Deepak Raj Giri, Shanti Maskey, Nir Shah, Ritesh Baniya, Prem Baniya etc.
Director – Badri Krishna Shrestha, Shailendra KC

No comments:

| Distributed By JOJO Themes