Nepali Movie – USE

Nepali Movie: Use
Starring: Subash Meche, Jaya Kishan Basnet, Seema KC, Binod Basnet
Singer: Santosh Pragad, Kusal Thalang, Smriti Shahi, Shrishti
Music: Santosh Pragad
Lyrics: Shankar Adhikari(Ghayal), Rajesh Shrestha
Story/Producer/Direction: B.S. Balami

No comments:

| Distributed By JOJO Themes