Nepali Movie - KHURPA

Nepali Movie - KHURPA

Mata Pathibhara Films Presents
Nepali Full Movie KHURPA !!
Hasta Libang's

Starring: Sabin Shrestha, Roshan Shrestha, Puspa Limbu, Susma Adhiakri
Camera-man: Kumar Bakhati
Action: Shankar Maharjan
Editor: Prabin Dhakal
Lyrics/Music: Niraj Nepal
Choreographer: Govind Rai
Graphics/VFX/Animation: Samir Miyan
Producer: Biraj Angdenbe, Bishal Thebe, Padam Chongbang
Film Producer: Hasta Libang
Writer/Director: Kishore Subba

No comments:

| Distributed By JOJO Themes