Nepali Movie – Kasaiko Maya Kasaiko Pachyauri

Nepali Movie – Kasaiko Maya Kasaiko Pachyauri
Starring – Binota Burman, Melina Manandhar, Mukesh Dhakal, Mukti Upadhya, Shiva Shahi, Dil Kumar Chhetir, Tikaram Shrame etc.
Director/Story/Producer – Tikaram Sharma

Part 1 Part 2

No comments:

| Distributed By JOJO Themes