Nepali Movie - Best Friend Forever (BFF)

Nepali Movie  - Best Friend Forever (BFF)
Eesteer Entertainment Presents!
New Nepali Movie: BEST FRENZ FOREVER

Starring: Saurav Chaudhary, Manish Neupane, Sandip Ghimire, Pinky Sherpa, Sadhana Bhandari, Syaleen Manandhar, Prahik Neupane, Inzamam Ali Khan
Music: Arjun Pokhrel, Kamal Khatri, Aakash Thapa
Lyrics: Arjun Pokhrel, Kamal Khatri, Aakash Thapa
Cinematography: Nirmal Mulmi Shrestha
Action: Asta Maharjan
Editor: Shahil Khan, Milan Shrestha
VFX: Satyam Rana
Story: Dr. Lochan Acharya
Producer: Aarav, Sarikchha Thapa, Sandip Ghimire
Director: Utsav Thapaliya

No comments:

| Distributed By JOJO Themes